Sculptures by Josep Riera I Aragó. 

Sculptures by Josep Riera I Aragó